האם אפשר לפרוש במהלך הקורס?

בכל שלב אפשר לפרוש ולקבל את מלוא הכסף בחזרה

בכל שלב אפשר לפרוש ולקבל את מלוא הכסף בחזרה