המלצות

ב. מתאמן

בהכוונתך ובעידודך פיתחתי רגישות ליחסים – בחיי האישיים, החברתיים, המקצועיים ואני מודה לאלוהים, לך ולעצמי על כך.

 

נעמה,

יד המקרה ( למרות ש”אין דברים קורים סתם במקרה…”) הפגישה אותנו ובמשך כשלושה חודשים, המורכבים והקשים בחיי, ליווית אותי מידי שבוע. לא מעט בזכותך הצלחתי לעבור תקופה קשה זאת ולפתוח דף חדש בחיי. מן השעה הראשונה של שיחת האימון הראשונה חשתי ברגישותך הרבה ובחכמתך הבוגרת והרגשתי שנוצרה בינינו פתיחות מוחלטת, כנות ואמון, בלעדיהם לא הייתי מסוגל ומוכן להתקדם צעד נוסף אחד. גילית והעברת אלי בשיחותינו תחושת אמפתיה אולם מעולם לא על חשבון ראייה ושיקוף אובייקטיביים.

בעזרתך ליבנתי לעצמי מציאות שלא הייתה בהירה לי, הצלחתי להציב לעצמי יעדים ומטרות קצרות טווח ואף ארוכות יותר, שעזרו לי להכניס תכנון בחיי ולהגשים את המטרות שקבעתי לעצמי.
תמיכתך ועידודך הביאוני להיות שלם יותר עם עצמי ולהגיע לשלווה פנימית שכה הייתה חסרה לי במשך השנה-שנתיים שקדמו לאימון. בעזרת המצפן שהבאת מידי שבוע לאימון כיוונת אותי לראות מה משפיע על חיי ומידת השליטה שיש לי על גורמים אלה ועל חיי.

בהכוונתך ובעידודך פיתחתי רגישות ליחסים – בחיי האישיים, החברתיים, המקצועיים ואני מודה לאלוהים, לך ולעצמי על כך.
בעדינות וברגישות רבה, אולם לא פחות מכך בהתמדה – עקב בצד אגודל, הנחית אותי ברצוני לגלות ולקחת אחריות מלאה על מעשי ומחדלי, ולא אשכח את היותך שם בשעות אלה.
אני שמח שיצרתי קשר עם מאמנת בעלת שילוב כה חיוני של אינטליגנציה ורגישות, חכמה, בעלת יכולת אבחנה, הנמצאת שם כשצריך גם חיבוק של אמפתיות אולם באותה עת מסוגלת להיות “משקיפה מהצד” בכדי תמיד להבהיר, לשקף, לחדד, לכוון. ובסופו של יום אתה מגלה שאת הנותר – אתה עושה בעצמך, ובהצלחה.

ועל כל אלה, נעמה יקרה, אני מודה לך כמעט מידי יום מסין הרחוקה, מושבי הנוכחי.