לקוחות מספרים


   

ג.ת. זוג מתאמנים

ברמה הזוגית, אנחנו מבינים האחד את השנייה הרבה יותר טוב ולכן היחסים נהיו נעימים יותר עם מכנה משותף רחב יותר. למדנו להבין את הילדים אחרת. קרא עוד