מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר Naama.biz

בעלת האתר, נעמה רגב (“נותנת השירות”) מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת נותנת השירות מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות נותנת השירות בעניין איסוף מידע מהאתר.

 1. כללי

1.1  נותנת השירות אינה שומרת כל מידע אישי על גולשי האתר אלא שומרת מידע סטטיסטי בלבד הכולל, בין השאר, עמודים בהם צפה גולש האתר. זהו מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

1.2  במקומות מסוימים באתר ייתכן והמשתמש יתבקש להעביר פרטים אישיים לידי נותנת השירות ובהם שם, דוא”ל וטלפון. פרטים אלה נשמרים ע”י נותנת השירות במאגר הלקוחות שלה ומשמש לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם הלקוחות. פרטים נוספים כגון פרטי כרטיס אשראי אינם נשמרים ע”י נותנת השירות.


 1. מאגר המידע והשימוש בו; מסירת מידע לצדדים שלישיים

2.1  הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע של נותנת השירות. נותנת השירות מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

 

 • לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
 • גביית תשלום;
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו.

2.2  נותנת השירות תהיה רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לצדדים שלישיים לרבות גופים השותפים לפעילות נותנת השירות על פי שיקול דעתה של נותנת השירות. יובהר כאמור כי מדובר במידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש.

2.3  נותנת השירות עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שאספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. נותנת השירות עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שאספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, נותנת השירות רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, נותנת השירות רשאית לדווח למפרסמים אודות מספר המבקרים באתר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.


 1. צדדים שלישיים

3.1  ייתכן וישנם מספר מקומות באתר שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לקישורים לאתרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו ואינם קשורים לחברה. בקישורים הללו עשויים לבקש מהמשתמש ו/או לאסוף מידע עליו באופן עצמאי לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים לספק לחברה מידע אודות פעילות המשתמש בקישורים הללו.

3.2  כל צד שלישי אשר עשויה נותנת השירות לגלות לו מידע אישי בכפוף למדיניות פרטיות זו עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שנותנת השירות חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, נותנת השירות מעודדת אותך לבקר בקישורים של צדדים שלישיים כאמור.

3.3  נותנת השירות עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלו ומפרסמים להציג פרסומות באתר. הצדדים השלישיים הללו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מעקב, כגון “Cookies” (ראו להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב“Cookies“ כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של נותנת השירות.


 1. מסירת מידע לצד שלישי

 

 • להלן מצבים בהם בגינם עשויה נותנת השירות לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
 • כאשר המשתמש אישר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
 • במקרה בו המשתמש ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
 • במקרה בו נותנת השירות תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;
 • בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ”ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות שלטונית אחרת;
 • על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של נותנת השירות;
 • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין;
 • כאשר נותנת השירות מאמינה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
 • על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של נותנת השירות, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים;
 • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי נותנת השירות, מיזוג, איחוד או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק.


 1. שימוש ב-“Cookies

5.1  נותנת השירות עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.

5.2  עוגיות(Cookies) : נותנת השירות עושה שימוש בעוגיות לרבות עוגיות של “פייסבוק” כאשר משתמש עושה שימוש באתר, ובמקרה כאמור נותנת השירות עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה נותנת השירות גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הינו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies)  באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.


 1. אבטחת מידע

6.1   נותנת השירות מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. נותנת השירות אינה מתחייבת ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.  

6.2   נותנת השירות בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. עם זאת, נותנת השירות לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת נותנת השירות.


 1. דיוור ישיר

משתמש אשר יזין את פרטי הקשר שלו באתר (לרבות אימייל ומספר טלפון) מאשר לחברה לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

 

 1. זכות לעיין במידע ולעדכנו

8.1   על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של נותנת השירות. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל. פנייה כזאת יש להפנות לחברה בדוא”ל שכתובתו היא: naama@naama.biz. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי של נותנת השירות וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדו בשל כך.

8.2   אם המידע שבמאגר המידע של נותנת השירות משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.


 1. שינויים במדיניות הפרטיות

נותנת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו.
אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר נותנת השירות.

 

נעמה רגב - זוגיות והורות שאוהבים

כל הזכויות שמורות לבעלת האתר, מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

.This site is not part of the Facebook website or Facebook Inc
.Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc