להיות משמעותיים

אם נשים לנו למטרה להרגיש משמעותיים נפספס את המשמעות. המטרה היא הנתינה והעשייה ולא הרצון להרגיש משמעותיים.

 

 “בריאות נפשית אינם מנת חלקם של אלה התובעים אושר,
כי אם של אלה המוצאים משמעות.
לאחרונים (המוצאים משמעות) בא האושר כתוצר לוואי,
הוא תוצאה של נביעה, לא של רדיפה.”
ד”ר ז’וזף פאברי