שמחת חיים

כאשר אין לנו מצב רוח, אנחנו חשים פחד שמה נשאר במצב זה ונאבד את שמחת החיים שלנו. פחד זה הוא הבעיה ולא מצב הרוח שלנו.

 

כפי שקיים יום וקיים לילה כך חייב להיות לכל דבר הניגודיות שלו.
שוכחים אנו שלפעמים אנחנו עצובים, לפעמים שמחים, לפעמים מר לנו ולפעמים מתוק, 
אך בידנו הבחירה, דבר לא משתלט עלינו, קיים בנו הכוח לבחור.

 

אדם בתור עצמו הוא גר,
בתוך עצמו הוא גר.
לפעמים עצוב או מר הוא,
לפעמים הוא שר.
לפעמים פותח דלת, לקבל מכר.
אבל, אבל לרוב – אדם בתוך עצמו נסגר.
שלום חנוך